Hibiki 21 Year Old Japanese Whisky

$750.00

VENDOR: Hibiki
SIZE: 750mL 
REGION: Japan